Vuk S. Karadžić – o vlasti

Za svakog vladaoca je prava korist samo ono što je korisno i za njegov narod; a što je god njegovome narodu na štetu, ono ni njemu ne može biti nikako na pravu korist.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30888″ ]Vuk S. Karadžić[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/vuk-stefanovic-karadzic/” ]Još misli Vuka Karadžića[/button]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.