Viljem Šekspir – o gnevu

Ipak sam, u društvu sa boljim razumom, 

Savladati mogao svoj sopstveni gnev.

Bolji je vrline no osvete čin.

Kad se kaju, ja sam postigao svoj cilj.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=402″ ]Viljem Šekspir[/button]

[divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.