Kineska poslovica – o životu

Hiljadu zlatnih poluga ne može kupiti jedan dah života.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1629″ ]Kineska poslovica[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/page/5/” ]Još kineskih poslovica[/button]Kina

 

Pindar – o slavi

Slava se širi od usta do usta ako neko kaže koju lepu reč;
i širom plodne zemlje i preko mora svugde prodire večno neugasni zrak lepih dela.

[button color=”blue” size=”small”link=”http://mislilac.com/pindar-o-usavrsavanju/” ]Pindar[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/pindar/” ]Još misli od Pindara[/button]

Pindar – o vrlinama

Vrline (pokazane) izvan opasnosti nisu poštovane ni na kopnu ni na dupkim lađama.
Svet pamti lepo delo samo onda kada je sa naporom izvršeno.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/pindar-o-iskrenosti/” ]Pindar[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/pindar/” ]Još misli od Pindara[/button]

Pindar – o ljudima

Ovde je rod ljudi, onde rod bogova: i jedni i drugi vode poreklo od jedna majke.

Jedne od drugih odvaja različna moć: jedni su ništavni, a čvrsto nebo ostaje svagda neuzdrmano.

Pa ipak, mi imamo nešto čime ličimo na bogove:

velik um i sposobnosti,
mada idemo putem udesa ne znajući kud nas vodi veče,
a kud sutrašnji dan.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/pindar-o-pravdi/” ]Pindar[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/pindar/” ]Još misli od Pindara[/button]

Petar P. Njegoš – o govoru

Jel na srce ka na jezik vama,
vjeruj’te li onom što zborite?

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/petar-p-njegos-o-hrabrosti-3/” ]Petar P. Njegoš[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/njegos-petar-petrovic/” ]Još misli Petra P. Njegoša[/button]