Mihajlo Pupin – o motivaciji

Amerika pruža jednake mogućnosti svima. Svaki pojedinac mora tražiti ove mogućnosti i biti spreman da ih iskoristi kada mu se ukažu.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12189″ ]Mihajlo Pupin[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mihajlo-pupin/” ]Još misli od Mihajla Pupina[/button]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.