Konfučije – o znanju

Onaj koji zna sve odgovore, nije bio pitan sva pitanja.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=1181″ ]Konfučije[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/konfucije/” ]Još misli od Konfučija[/button]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.