Homer – o životu

Dva ćupa u Zeusovom dvoru leže, oba poklone sadrže, iz jednog Div zle dare daje, iz drugog pak darove dobre, kome opet gromovni Zeus iz oba ćupa smiješa, taj će, jasno, sad na zlo a sad na dobro naići, međutim, koga bijedom obdari, u ruglo toga uvali, te ga svirepa glad po vascijeloj zemlji progoni, luta; a bogovi njega ne časte nit ljudi smrtni.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7264″ ]Homer[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/homer/” ]Još misli od Homera[/button]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.