Džonatan Svift – o manama

Usuđujem se da rečem da će i najneisceljivija budala, varalica, oštrokonđa, kicoš, razmetljivac, lažljivac svekolike ove nacije pre za svoje poznanike kazati da stradaju od ovih bolesti no što će mu na um pasti da sam ma i malo zaslužuje da bude smešten u ovu bolnicu.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=8826″ ]Džonatan Svift[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/dzonatan-svift/” ]Još misli Džonatana Svifta[/button]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.