Japanska poslovica – o braku

Odnos muža i žene treba da je kao odnos ruku i očiju: kada ruke bole, oči plaču; a kada oči plaču, ruke brišu suze.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/japanska-poslovica-o-cutanju/” ]Japanska poslovica[/button][divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Japanska poslovica – o vedrini

Bogatstvo će uvek doći u kuću punu smeha.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/japanska-poslovica-o-greskama-2/” ]Japanska poslovica[/button][divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Narodna poslovica – o slogi

U složnu porodicu sreća sama od sebe dolazi.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/narodna-poslovica-o-zurbi/” ]Narodna poslovica[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]

Srbija

Platon – o neprijateljstvu

Neprijateljstvo među srodnicima zove se nesloga, a neprijateljstvo sa strancima zove se rat.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/platon-o-ucenju/” ]Platon[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/platon/” ]Još misli od Platona[/button]

Narodna poslovica – o (ne)slogi

Ko neće brata za brata, on hoće tuđina za gospodara.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=29519″ ]Narodna poslovica[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]Srbija

 

Engleska poslovica – o slozi

Ako hoćeš da ti kokoška nosi jaja, moraš trpeti njeno kokodakanje.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23649″ ]Engleska poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Homer – o slogi

Borca dva kad zajedno idu, tad jedan pre drugoga primeti ono što valja, a sam kad i primeti nešto, spora je njegova pamet i namera njegova slaba.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11028″ ]Homer[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/homer/” ]Još misli od Homera[/button]

Jovan Jovanović Zmaj – o slogi

Gde ja stadoh – ti ćeš poći !

Što ne mogah – ti ćeš moći !

Kud ja nisam – ti ćeš doći !

Što ja počeh – ti produži !

Još smo dužni – ti oduži !

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=4898″ ]Jovan Jovanović Zmaj[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/jovan-jovanovic-zmaj/” ]Još misli Jovana Jovanovića Zmaja[/button]