Nikolaj Velimirović – o smirenosti

Zapamti ove dve stvari u životu: nemoj odlučivati kada si ljut i nemoj obećavati kada si srećan.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=4442″ ]Nikolaj Velimirović[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nikolaj-velimirovic/page/2/” ]Još misli od Nikolaja Velimirovića[/button]

Žorž Sand – o deci

Deca nikad ne iskoriste savete što ih dobiju.  Nekakav nagon nezavisnosti ili znatiželje najčešće ih tera čak u sasvim suprotnom smeru.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=32045″ ]Žorž Sand[/button]

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/zorz-sand/” ]Još misli Žorž Sand[/button]

Hesiod – o mudrosti

Najbolji biće od svih, ko sam sve može da shvati,

Dobar je, zatim, i onaj ko prihvata savete dobre.

Al ko niti šta sam razume, nit ono što čuje usvaja u duši,

To beskoristan je čovek.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29109″ ]Hesiod[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/hesiod/” ]Još misli od Hesioda[/button]

Ruska poslovica – o sudu

Ne sudi o čoveku po lepoti odeće.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=660″ ]Ruska poslovica[/button][divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Mihajlo Pupin – o slavi

Verujem da bi svaki put kada se neki uspešan pronalazač nađe pred takvom opasnošću, trebalo, kao neki stari antički kralj, da iznajmi čoveka koji bi mu šaptao na uho: “Ti si običan smrtnik”.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26537″ ]Mihajlo Pupin[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mihajlo-pupin/” ]Još misli od Mihajla Pupina[/button]