Japanska poslovica – o šansi

I najbolji soko neće ništa uloviti ako mu ne daju da uzleti.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/japanska-poslovica-o-manama/ ” ]Japanska poslovica[/button][divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Muhamed Ali – o nemogućem

Nemoguće je samo velika reč koju naokolo razbacuju mali ljudi kojima je lakše živeti u svetu koji ih je zapao, nego da istraže moć koju imaju da ga promene.

Nemoguće nije činjenica. To je mišljenje.

Nemoguće nije izjava. To je stvar smelosti.

Nemoguće je potencijal. Nemoguće je privremeno.

Nemoguće je ništa !

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=13943″ ]Muhamed Ali[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/muhamed-ali/” ]Još misli Muhameda Alija[/button]

Viktor Igo – o budućnosti

Budućnost ima mnogo imena: za slabe ona je nedostupnost, za plašljivce ona je nešto nepoznato; za hrabre ona je šansa.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=19655″ ]Viktor Igo[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viktor-igo/” ]Još misli Viktora Igoa[/button]

Engleska poslovica – o šansi

Ko traži, nađe i ne uzme – više nikada neće naći.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=16889″ ]Engleska poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Ričard Branson – o šansama

Ne mogu ni da izbrojim koliko puta smo rekli da kad su šanse bile protiv nas, i kad su nas bankari,  advokati, konsultanti, eksperti savetovali da kažemo ne.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25263″ ]Ričard Branson[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/ricard-branson/” ]Još misli Ričarda Bransona[/button]