Kineska poslovica – o razumevanju

Ako sumnjate u ono što lično vidite, kako možete verovati u ono što vam kažu.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kineska-poslovica-o-stednji/” ]Kineska poslovica[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/” ]Još kineskih poslovica[/button]Kina

Zaza Gabor – o muškarcima

Želim muškarca koji je ljubazan i ima razumevanja. Da li je to previše tražiti od milionera ?

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=6199″ ]Zaza Gabor[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/zaza-gabor/” ]Još misli Zaze Gabor[/button]

Grčka poslovica – o ljudima

Upoznaj samoga sebe. (tekst ispred ulaza u proročište u Delfima)

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=28797″ ]Grčka poslovica[/button]

[divider][button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/grcke/” ]Još grčkih poslovica[/button]

 

Eshil – o mudrosti

Duša njegova je brazda duboka i plodna,

Iz nje niču odlučne misli.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=169″ ]Eshil[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/eshil/” ]Još misli od Eshila[/button]

Artur Šopenhauer – o razgovoru

Može se uz pomoć argumenata dosta postići, ako onaj drugi ume da ih razume.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=28005″ ]Artur Šopenhauer[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/artur-sopenhauer/page/2/” ]Još misli Artura Šopenhauera[/button]

Petar P. Njegoš – o čovjeku

S tačke svake pogledaj čovjeka !  Kako hoćeš sudi o čovjeku !

Tajna čojku čovjek je najviša !

 

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9078″ ]Petar P. Njegoš[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/njegos-petar-petrovic/” ]Još misli Petra P. Njegoša[/button]

Rumunska poslovica – o čitanju

Nije učen onaj ko čita knjige, nego onaj ko zna šta čita.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=15478″ ]Rumunska poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]