Japanska poslovica – o planiranju

Jedan dan zamenjuje tri kada se sve na vreme radi.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/japanska-poslovica-o-smirenosti/” ]Japanska poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/japanske-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Nikola Tesla – o radu

Ne želim nikakav odmor – nikakav prekid teškog rada. Kada bi ljudi birali posao u skladu sa svojim temparamentom, ukupna količina sreće na zemlji bi bila nemerljivo veća.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/tesla-o-radu/” ]Nikola Tesla[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nikola-tesla/” ]Još misli od Nikole Tesle[/button]

Plutarh – o zadovoljstvu

Razlika između zadovoljstva i nezadovoljstva nije u tome da li čovek mnogo ili malo radi, nego da li pri tome postupa ispravno ili neispravno.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/plutarh-o-razmisljanju-2/” ]Plutarh[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/plutarh/” ]Još misli od Plutarha[/button]

Kung Fu Ce – o istrajnosti

Nije važno šta učiš; ali kad si već jednom počeo da učiš, ne smeš to napustiti dok ga ne savladaš.
Nije važno šta ispituješ, ali kad si već jednom počeo da nešto ispituješ, ne smeš ga napustiti dok ga potpuno ne shvatiš.
Nije važno šta pokušavaš da smisliš, ali kad si već jednom pokušao da nešto smisliš, ne smeš to napustiti dok ga ne osvojiš.
Nije važno šta pokušavaš da prečistiš, ali kad si već jednom krenuo nešto da prečistiš, ne smeš to napustiti dok ga jasno i određeno ne prečistiš.
Nije važno šta hoćeš da izvedeš, ali kada si već jednom pokušao da izvedeš nešto ne smeš to napustiti dok ga ne uradiš potpuno i dobro.


Ako je nekome za to potreban jednostruki napor, ti ćeš verovatno upotrebiti desetostruki napor. Ako je nekome potreban desetostruki napor, ti ćeš upotrebiti stostruki napor. Ako je nekome potreban stostruki napor, ti ćeš upotrebiti hiljadu puta veći.


Produžiš li na taj način, makar i tup, sigurno ćeš postati pametan, makar i slab, postaćeš sigurno jak.

 

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-skromnosti/” ]Kung Fu Ce[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]

Lao Ce – o radu

Beznačajne stvari (obavljaj kao da su) značajne, (prema) malom (ponašaj se kao da je) veliko.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/lao-ce-o-ljubavi/” ]Lao Ce[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/lao-ce/” ]Još misli od Lao Cea[/button]

Plutarh – o odmoru

Odmor je začin radu.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/plutarh-o-razmisljanju/ ‎
” ]Plutarh[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/plutarh/” ]Još misli od Plutarha[/button]

Teodor Ruzvelt – o napretku

Samo radom i teškim naporom, uz ljutu energiju i odlučnu hrabrost, možemo ići ka boljim stvarima.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/teodor-ruzvelt-o-motivaciji/” ]Teodor Ruzvelt[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/teodor-ruzvelt/” ]Još misli Teodora Ruzvelta[/button]

Aurelije Avgustin – o veri

Moli se kao da sve zavisi od Boga. Radi kao da sve zavisi od tebe.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/aurelije-avgustin-o-putovanju/” ]Aurelije Avgustin[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://http://mislilac.com/aurelije-avgustin-o-putovanju/” ]Još misli od Aurelija Avgustina[/button]