Lav N. Tolstoj – o nauci

Pedagogija je nauka o tome kako je moguće da se živi amoralno, a na decu da se ima valjan uticaj, isto kao naša medicina- kako da se, živeći protivno zakonima prirode, ipak bude zdrav.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=583″ ]Lav N. Tolstoj[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/lav-tolstoj/” ]Još misli Lava N. Tolstoja[/button]

Mihajlo Pupin – o nauci

Ljubav prema večnoj istini i rad na tome da je otkriju za dobrobit čovečanstva, vodila je naučnike i inženjere do navećih trijumfa nauke.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/mihajlo-pupin-o-porazu/” ]Mihajlo Pupin[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mihajlo-pupin/” ]Još misli od Mihajla Pupina[/button]

Albert Ajnštajn – o intuiciji

Najvažnije za naučnika nisu njegove diplome, niti broj godina njegovog naučnog rada, pa ni iskustvo, nego – njegova intuicija.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=21125″ ]Albert Ajnštajn[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/a-ajnstajn/” ]Još misli Alberta Ajnštajna[/button]

Mihajlo Pupin – o nauci

Težak je posao ubeđivati ljude bez naučne spreme da je prvenstveni zadatak nauke da proučava delovanje stvari, a ne njihovu suštinsku prirodu.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26798″ ]Mihajlo Pupin[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mihajlo-pupin/” ]Još misli od Mihajla Pupina[/button]