Etiopska poslovica – o mudrosti

Više se mudrosti može naći u divljim brdima negoli kod ma kojeg sudije.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2953″ ]Etiopska  poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Indijska poslovica – o mudrosti

Budala je onaj ko ne ume sakriti svoju mudrost.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/indijska-poslovica-o-recima-2/” ]Indijska poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Tibetanska poslovica – o mudrosti

Kada se misli dvaju mudraca jedna sa drugom suoče, nastaje ono najbolje, jer crveno i žuto pomešano daju sasvim nove boje.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=13397″ ]Tibetanska poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]