Čarls Darvin – o moralu

Najveći mogući stupanj u moralnoj kulturi je kada shvatimo da treba da kontrolišemo naše misli.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=15575″ ]Čarls Darvin[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/carls-darvin/” ]Još misli Čarlsa Darvina[/button]

Eshil – o mudrosti

Duša njegova je brazda duboka i plodna,

Iz nje niču odlučne misli.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=169″ ]Eshil[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/eshil/” ]Još misli od Eshila[/button]

Dalaj Lama – o utehi

Ponekad sam tužan kada čujem lične priče Tibetanskih izbeglica koji su bili mučeni. Neka iritacija i bes mi se javi. Ali to ne traje dugo. Uvek se trudim da mislim na dubljem nivou, da pronađem načina za utehu.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=28635″ ]Dalaj Lama[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/dalaj-lama/” ]Još misli od Dalaj Lame[/button]

Marko Aurelije – o mislima

Ne misli onako kao što misli čovek koji želi da ti naškodi, ili kako bi on želeo da ti misliš, nego stvari primaj onakvima kakve one u stvari jesu.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=31305″ ]Marko Aurelije[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/marko-aurelije/” ]Još misli Marka Aurelija[/button]

Johan Gete – o sreći

Jedan srećan događaj rađa u nama nadu u drugi, i to je možda začetak poslovice da sreća nikada ne dolazi sama.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1127″ ]Johan Gete[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/johan-gete/” ]Još misli od Johana Getea[/button]

Marko Aurelije – o mislima

Kako je lako odagnati i izbrisati svaku predstavu koja nam smeta ili ne odgovara našem biću i opet steći duševno spokojstvo !

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4156″ ]Marko Aurelije[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/marko-aurelije/” ]Još misli Marka Aurelija[/button]

Nikola Tesla – o Bogu

Dar mentalne energije dolazi od Boga, vrhunskog bića i ako mi koncentrišemo naše misli o toj istini postajemo skladni s ovom velikom moći.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1744″ ]Nikola Tesla[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nikola-tesla/” ]Još misli od Nikole Tesle[/button]

Vuk S. Karadžić – o mislima

Dosta je samo da se počinje misliti kao što treba, pa što se ne može učiniti danas, učiniće se sutra.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30890″ ]Vuk S. Karadžić[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/vuk-stefanovic-karadzic/” ]Još misli Vuka Karadžića[/button]