Ivo Andrić – o ljudima

Mir i spokojstvo, jedina su dobra i najveće dostojanstvo skromnih i bezimenih ljudi.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=6316″ ]Ivo Andrić[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/ivo-andric/” ]Još misli Ive Andrića[/button]

Marko Aurelije – o mislima

Kako je lako odagnati i izbrisati svaku predstavu koja nam smeta ili ne odgovara našem biću i opet steći duševno spokojstvo !

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4156″ ]Marko Aurelije[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/marko-aurelije/” ]Još misli Marka Aurelija[/button]

Vilijam Somerset Mom – o veri

Naša mudra stara crkva, otkrila je da, ko dela kao da veruje, vera će mu biti podarena; ko se moli sa sumnjom, ali se moli iskreno, sumnja će mu biti rasterana; ko se predaje lepoti one liturgije čiju je moć nad ljudskom dušom dokazalo iskustvo vekova, mir će u njemu zavladati.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29406″ ]Vilijam Somerset Mom[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vilijam-somerset-mom/” ]Još misli od Vilijama S. Moma[/button]

 

Irska poslovica – o šahu

Kada je partija šaha završena, pion i kralj se vraćaju u istu kutiju.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23819″ ]Irska poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Patrijah Pavle – o neprijateljima

Pod Suncem ima dovoljno mesta za sve ljude, zato su mir i ljubav najpotrebniji svima – i nama i našim neprijateljima.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9416″ ]Patrijarh Pavle[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/patrijarh-pavle/” ]Još misli Patrijarha Pavla[/button]

Čarls Bukovski – o miru

Ono što sam istinski hteo je bio je samo udoban, neodređen prostor, da živim u njemu i budem ostavljen na miru.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25940″ ]Čarls Bukovski[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/carls-bukovski/” ]Još misli Čarlsa Bukovskog[/button]