Kineska poslovica – o planiranju

Ko neće da potraži poklopac za lonac, taj jede nekuvan pirinač.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kineska-poslovica-o-ucenju-7/” ]Kineska poslovica[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/” ]Još kineskih poslovica[/button]Kina

Korejska poslovica – o greškama

Što u početku nisi popravio malom motikom, kasnije ćeš popravljati velikom lopatom.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/korejska-narodna-poslovica-o-sreci/” ]Korejska poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/page/7/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Japanska poslovica – o greškama

Čak i majmuni mogu da padnu sa drveta.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/japanska-poslovica-o-pameti/” ]Japanska poslovica[/button][divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Kineska poslovica – o greškama

Ko ima hrabrosti da ispravi svoje greške, dugo ih ne ponavlja.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kineska-poslovica-o-radu-4/” ]Kineska poslovica[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/page/2/” ]Još kineskih poslovica[/button]

Mišel de Montenj – o greškama

Ja za svoje greške nemam uopšte nikog da krivim, osim sebe samog.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/misel-de-montenj-o-bogatstvu/” ]Mišel de Montenj[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/misel-de-montenj/” ]Još misli od Montenja[/button]

Nepoznati autor – o grehu

Osuđivanje je uvek pogrešno jer mi ne znamo razloge onoga ko greši, odnosno šta ga je podstaklo da to učini. I vidimo samo greh svog bližnjeg a pokajanje ne vidimo.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=30189″ ]Nepoznati autor[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/nepoznati-autori/” ]Još misli od Nepoznatog autora[/button]

Kineska poslovica – o krivici

Ako znamo da smo učinili zlo, a odbijamo da to priznamo, dvostruko smo krivi.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kineska-poslovica-o-porodici-2/” ]Kineska poslovica[/button][divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/” ]Još kineskih poslovica[/button]Kina

Pitagora – o savesti

Svako veče pre nego što legneš, ispitaj svoju savest: prebaci sebi svoje greške i pokaj se, raduj se zbog dobra koje si učinio.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/pitagora-o-pocetku/” ]Pitagora[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/pitagora/page/2/” ]Još misli od Pitagore[/button]