Nepoznati autor – o grehu

Osuđivanje je uvek pogrešno jer mi ne znamo razloge onoga ko greši, odnosno šta ga je podstaklo da to učini. I vidimo samo greh svog bližnjeg a pokajanje ne vidimo.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=30189″ ]Nepoznati autor[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/nepoznati-autori/” ]Još misli od Nepoznatog autora[/button]

Nepoznati autor – o grehu

A mi grešni toliko smo navikli da osuđujemo druge da smo čak stekli naviku da se ne sećamo Božije zabrane i težine tog greha.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=29161″ ]Nepoznati autor[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/nepoznati-autori/” ]Još misli nepoznatog autora[/button]

Vilijam Somerset Mom – o ljudima

Možda su i najbolji od nas grešnici, a najgori sveci ? Ko zna ?

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29018″ ]Vilijam Somerset Mom[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vilijam-somerset-mom/” ]Još misli od Vilijama S. Moma[/button]

Petar P. Njegoš – o čoveku

Čovjek volje ostaje svobodne ka svi drugi besmrtni duhovi;

Njegova će duševna tablica s obje strane biti načertana s dva sasvijem protivna zakona:

Na jednu će zakon pravde blage bit u svete načertan linije,

Na drugu će prevlasnika njina zla svakoga crnjat se zakona – adski spomen sveze sa Satanom. 

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9603″ ]Petar P. Njegoš[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/njegos-petar-petrovic/” ]Još misli Petra P. Njegoša[/button]

Isak B. Singer – o zlu

Šta god čovek činio, nagaziće na greh. Nečastivi je prisutan u svim ljudskim poslovnim poduhvatima i pri sklapanju braka; nijedno ljudsko delo ne može da se ostvari a da se on ne umeša: takni se bilo čega i nekoga ćeš povrediti. 

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25954″ ]Isak B. Singer[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/isak-b-singer/” ]Još misli od Isaka B. Singera[/button]