Dušan Radović – o znanju

Najvažnije je umeti razlikovati važno od nevažnog. Tu je granica između bolesti i zdravlja.
Ko je to pobrkao, sada ga leče.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/dusan-radovic-o-golubovima/” ]Dušan Radović[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sreca-dusan-radovic/” ]Još misli Dušana Radovića[/button]

Kineska poslovica – o bolesti

Čim upoznamo bolest, već smo blizu ozdravljenja.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kineska-poslovica-o-radu/” ]Kineska poslovica[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/page/2/” ]Još kineskih poslovica[/button]Kina

 

Kineska poslovica – o nesreći

Siromaštvo, starost i bolest vrhunac su čovekove nesreće.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kineska-poslovica-o-manama-3/” ]Kineska poslovica[/button][divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/” ]Još kineskih poslovica[/button]Kina

Kineska poslovica – o bolesti

Bolesniku je noć duga kao planinska staza.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kineska-poslovica-o-ucenju-3/” ]Kineska poslovica[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/” ]Još kineskih poslovica[/button]Kina

Platon – o državi

Kad u državi preovladaju neumerenost i bolest, zar se onda ne otvaraju mnogi sudovi i bolnice ?

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23720″ ]Platon[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/platon/” ]Još misli od Platona[/button]

Aleksandar Dima Sin – o patnji

Kako prizor života i sreće drugih budi želju za životom u onima koji su, u usamljenosti i mraku bolesničke sobe, želeli brzo da umru !

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30437″ ]Aleksandar Dima Sin [/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/aleksandar-dima-sin/” ]Još misli Aleksandra Dime[/button]

Epiktet – o volji

Bolest je smetnja telu, ali nije volji, osim ako ona sama to neće. Hromost je smetnja nogama, ali nije volji.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23184″ ]Epiktet[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epiktet/” ]Još misli od Epikteta[/button]