Blez Paskal – o gluposti

Sve ljudske nesreće dolaze od toga što ljudi nisu sposobni da sede sami sa sobom u tišini.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/paskal-o-recima-2/” ]Blez Paskal[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/paskal/” ]Još misli od B. Paskala[/button]

Blez Paskal – o čoveku

Treba upoznati sebe: ako nam to ne posluži da nađemo istinu, onda će nam bar poslužiti da uredimo svoj život. Od toga nema ničeg tačnijeg.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=17742″ ]Blez Paskal[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/paskal/” ]Još misli od B. Paskala[/button]

Blez Paskal – o hvalisanju

Izuzetno zadovoljstvo što ga osećamo govoreći sami o sebi, mora u nama pobuditi sumnju da nećemo pružiti nimalo zadovoljstva onima koji nas slušaju.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21112″ ]Blez Paskal[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/paskal/” ]Još misli od B. Paskala[/button]

Blez Paskal – o nesreći

Kad bi nam Bog davao takve nastavnike za koje bismo pouzdano znali da su poslani od Boga, mi bismo im se pokoravali slobodno i radosno. Mi imamo takvih nastavnika: to su beda i, uopšte, svi nesrećni slučajevi u životu.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=22519″ ]Blez Paskal[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/paskal/” ]Još misli od B. Paskala[/button]

Blez Paskal – o umu

Poslednji korak uma jeste saznanje da postoji beskonačno mnogo stvari koje ga prevazilaze.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26672″ ]Blez Paskal[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/paskal/” ]Još misli od B. Paskala[/button]