Kung Fu Ce – o vrednosti

Neka te ne zabrinjava ako svet ne zna za tvoje sposobnosti, ali možeš biti zabrinut ako ih nemaš.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-kukavicluku/” ]Kung Fu Ce[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]

Kung Fu Ce – o vrednosti

Nema drveta čije bi deblo bilo tanko i slabašno, a grane mu na vrhu krošnje bile guste i teške.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-karakteru-2/” ]Kung Fu Ce[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]

Kung Fu Ce – o usavršavanju

Od sebe mnogo zahtevaj, a malo od drugih, to je jedini način da se zaštitiš od ogorčenja.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-razmisljanju/” ]Kung Fu Ce[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]

Kung Fu Ce – o manama

Priznati svoje mane kad je čovek zatečen na delu to je skromnost. Otkriti ih svojim prijateljima, to je bezazlenost ali pričati ih celom svetu, kada niko na njih ne obraća pažnju, to je sujeta.

[button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-delima/” ]Kung Fu Ce[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]

Kung Fu Ce – o mudrosti

Mudar čovek sa podjednakom mirnoćom prima pohvale i podnosi uvrede.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-govoru/” ]Kung Fu Ce[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]