Baruh Spinoza – o ljudima

Mana mnogih ljudi je to što žele da budu učitelji drugih, a ustvari trebalo bih još dugo da ostanu učenici.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=24774″ ]Baruh Spinoza[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/baruh-spinoza/” ]Još misli Baruha Spinoze[/button]

Baruh Spinoza – o ponosu

Ponos je zadovoljstvo koje nastaje kao posledica čovekovog  previsokog mišljenja o samom sebi.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3176″ ]Baruh Spinoza[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/baruh-spinoza/” ]Još misli Baruha Spinoze[/button]

Baruh Spinoza – o razumevanju

Šta god je u suprotnosti sa prirodom je u suprotnosti sa razumom, a šta god je u suprotnosti sa razumom je besmisleno.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3167″ ]Baruh Spinoza[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/baruh-spinoza/” ]Još misli Baruha Spinoze[/button]