Virdžinija Vulf – o ženama

Istina je, ja često volim žene. Ja volim njihovu nekonvencionalnost. Ja volim njihovu celovitost. Ja volim njihovu anonimnost.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=28554″ ]Virdžinija Vulf[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/virdzinija-vulf-autori/” ]Još misli Virdžinije Vulf[/button]

Virdžinija Vulf – o prošlosti

Ja samo mogu da naglasim da je prošlost divna, jer niko ne shvata emociju u trenutku. Kasnije se nadograđuje, i tako nemamo kompletnu emociju o sadašnjosti, samo o prošlosti.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=28556″ ]Virdžinija Vulf[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/virdzinija-vulf-autori/” ]Još misli Virdžinije Vulf[/button]

Virdžinija Vulf – o pisanju

Ovo nije pisanje uopšte. Zaista, mogla bih reći da Šekspir nadmašuje književnost potpuno, ako znate šta mislim.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=28559″ ]Virdžinija Vulf[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/virdzinije-vulf/” ]Još misli Virdzinije Vulf[/button]

Virdžinija Vulf – o istini

Ipak je to u našoj bezposlenosti, u našim snovima da potopljena istina ponekad ispliva na vrh.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=28508″ ]Virdžinija Vulf[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/virdzinija-vulf-autori/” ]Još misli Virdžinije Vulf[/button]

Virdžinija Vulf – o vrednostima

Gde je um najveći, srce, osećanja, plemenitost, dobročinstvo, tolerancija, ljubaznost, sve ostalo jedva ima prostora za disanje.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=28518″ ]Virdžinija Vulf[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/virdzinija-vulf-autori/” ]Još misli Virdžinije Vulf[/button]