Tomas Man – o samoći

Ubeđenost stvara osamljenje, osamljenje stvara različitost, različitost stvara upoređivanje, upoređivanje stvara nemir, nemir stvara čuđenje, čuđenje stvara divljenje, divljenje pak čežnju za izmenom i spajanjem.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24323″ ]Tomas Man[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tomas-man/” ]Još misli od Tomasa Mana[/button]

Tomas Man – o samoći

Posmatranja i doživljaji nemog usamljenika ujedno su nejasniji i prodorniji no u čoveka društvenog, njegove misli su teže,  čudnovatije i svagda malo osenčene tugom. Više no što bi trebalo zanimaju ga slike i opažanja kojih bi se inače lako oslobodio jednim pogledom, osmehom, izmenom mišljenja; oni se produbljuju u ćutanju, bivaju značajni, postaju doživljaj, avantura, osećanje.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10279″ ]Tomas Man[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tomas-man/” ]Još misli od Tomasa Mana[/button]

Tomas Man – o ljubavi

Žena koja nije ugravirana u duši ni izuzetnim zadovoljstvom, ni snagom osećanja, da li ikad može biti voljena ?

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23155″ ]Tomas Man[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tomas-man/” ]Još misli od Tomasa Mana[/button]

Tomas Man – o gluposti

Kakva god glupost da nam se omakne, uvek se nađu glupaci koji u nju mogu poverovati.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2079″ ]Tomas Man[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tomas-man/” ]Još misli od Tomasa Mana[/button]

Tomas Man – o čoveku

Čovek koji vidi doslednost u stvarima, svakako je mudrac. Čovek koji vidi nedoslednost u stvarima, svakako je humorista.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2406″ ]Tomas Man[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tomas-man/” ]Još misli od Tomasa Mana[/button]