Sigmund Frojd – o tajni

Onaj ko ima oči da vidi i uši da čuje može ubediti sebe kako ne postoji smrtnik koji će tajnu da sačuva. Ako su mu usne neme, odaće ga pokreti prstiju, a izdaće ga svaka pora na licu.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/sigmund-frojd-o-promeni/” ]Sigmund Frojd[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sigmund-frojd/” ]Još misli Sigmunda Frojda[/button]

Sigmund Frojd – o snazi

Čovek je snažan samo onda ako se bori za snažnu ideju.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24452″ ]Sigmund Frojd[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sigmund-frojd/” ]Još misli Sigmunda Frojda[/button]

Sigmund Frojd – o sumnji

Samo zaista pravi, istinski naučni umovi mogu izdržati sumnju, koja je povezana sa celokupnim našim znanjem.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=3399″ ]Sigmund Frojd[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sigmund-frojd/” ]Još misli Sigmunda Frojda[/button]