Šarl Bodler – o lepoti

U tvom oku sunce zalazi i sviće; Kao burno veče ti odišeš zrakom;  

Usne ti amfora, a poljupci piće što heroje slabi, decu čini jakom.

Nasumce rasipaš radosti i jade, vladajući nad svim, nehajna za sve to.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=32055″ ]Šarl Bodler[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sarl-bodler/” ]Još misli Šarla Bodlera[/button]

Šarl Bodler – o lepoti

Ko san kamena, smrtni! Ja sam puna čari, a grudi, što svakog zanose na svetu,

Stvorene su da bi nadahle poetu ljubavlju večnijom.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=20304″ ]Šarl Bodler[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sarl-bodler/” ]Još misli Šarla Bodlera[/button]