Kineska poslovica – o radu

Izaberi da radiš ono što voliš, da ne bi radio više nijedan dan u svom životu.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kineska-poslovica-o-radu/” ]Kineska poslovica[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/page/5/” ]Još kineskih poslovica[/button]Kina

 

Kineska poslovica – o prijateljima

Rana koju ti zada prijatelj nikad ne zaceli.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=492″ ]Kineska poslovica[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/page/2/” ]Još kineskih poslovica[/button]Kina

Kineska poslovica – o uspehu

Ne govori o svom uspehu pred osobom koja nije uspela.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=294″ ]Kineska poslovica[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/page/2/” ]Još kineskih poslovica[/button]Kina

Kineska poslovica – o sreći

Velika sreća dolazi sa neba, mala sreća dolazi od čoveka.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7707″ ]Kineska poslovica[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/page/2/” ]Još kineskih poslovica[/button]Kina

Kineska poslovica – o strpljivosti

Ne obara se svako drvo prvim udarcem.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1086″ ]Kineska poslovica[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/page/2/” ]Još kineskih poslovica[/button]Kina

Kineska poslovica – o snazi

Čovek koji prepoznaje svoju snagu ne propada.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=86″ ]Kineska poslovica[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/page/3/” ]Još kineskih poslovica[/button]Kina

Kineska poslovica – o radu

Pričom nećete skuvati pirinač.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=898″ ]Kineska poslovica[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/page/2/” ]Još kineskih poslovica[/button]Kina

Kineska poslovica – o znanju

Znanje je blago koje svog vlasnika prati svuda.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=5983″ ]Kineska poslovica[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/page/6/” ]Još kineskih poslovica[/button]Kina

Kineska poslovica – o životu

Ne strepi zbog onoga što nije došlo, niti žali za onim što je prošlo.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=947″ ]Kineska poslovica[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/page/5/” ]Još kineskih poslovica[/button]Kina