Latinska poslovica – o lukavosti

Lukavština se pobija lukavštinom.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/latinska-poslovica-o-mudrosti-2/” ]Latinska poslovica[/button][divider]

bacac-diska3

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/latinske-poslovice/” ]Još latinskih poslovica[/button]

Latinska poslovica – o Bogu

Lekar leči, Bog izleči.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/latinska-poslovica-o-akciji/ ‎
” ]Latinska poslovica[/button]

[divider]

bacac-diska3

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/latinske-poslovice/” ]Još latinskih poslovica[/button]

 

Latinska poslovica – o ljudima

Prirodu ćeš uzalud isterati, ipak će se opet vratiti.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=8711″ ]Latinska poslovica[/button][divider]

bacac-diska3             

   [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/latinske-poslovice/” ]Još latinskih poslovica[/button]

Latinska poslovica – o problemima

Ne prizivaj Boga zbog ujeda buve.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/689/” ]Latinska poslovica[/button]

bacac-diska3             

   [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/latinske-poslovice/page/6/” ]Još latinskih poslovica[/button]

Latinska poslovica – o prikrivanju

Jedno je prikrivati a drugo ćutati.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=27376″ ]Latinska poslovica[/button][divider]

bacac-diska3             

   [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/latinske-poslovice/” ]Još latinskih poslovica[/button]

Latinska poslovica – o vrednosti

Mnogima bi se dopao da se nisi trudio dopasti se svima.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26905″ ]Latinska poslovica[/button][divider]

bacac-diska3             

   [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/latinske-poslovice/” ]Još latinskih poslovica[/button]

Latinska poslovica – o radu

Nijedan dan bez brazde.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=503″ ]Latinska poslovica[/button]

bacac-diska3             

   [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/latinske-poslovice/” ]Još latinskih poslovica[/button]

Latinska poslovica – o potrebi

Nužda ne poznaje zakone.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26619″ ]Latinska poslovica[/button][divider]

bacac-diska3             

   [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/latinske-poslovice/” ]Još latinskih poslovica[/button]

 

Latinska poslovica – o pravdi

Dokazivati mora onaj koji tvrdi, a ne onaj koji robija.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26619″ ]Latinska poslovica[/button][divider]

bacac-diska3             

   [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/latinske-poslovice/” ]Još latinskih poslovica[/button]

 

Latinska poslovica – o navici

Nokat protera drugi nokat. Navika se prevazilazi navikom.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=27376″ ]Latinska poslovica[/button][divider]

bacac-diska3             

   [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/latinske-poslovice/” ]Još latinskih poslovica[/button]