Francuska poslovica – o starosti

Mladost živi od nade, a starost od uspomena.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2348″ ]Francuska poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/page/5/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Francuska poslovica – o snazi

Jak je onaj koji obori, a još jači onaj koji se podigne.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24341″ ]Francuska poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Francuska poslovica – o dobroti

Sve će proći osim dobra koje si učinio.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24341″ ]Francuska poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Francuska poslovica – o ženama

Žena je kao zagonetka: prestaje nam se sviđati kad smo je jednom odgonetnuli.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12084″ ]Francuska poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Francuska poslovica – o tajnama

Tajna dvojice je Božija tajna, a tajna trojice je tajna svih.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23572″ ]Francuska poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Francuska poslovica – o lepoti

Svako ima svoj ukus, reče đavo i – sede u koprive !

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=8325″ ]Francuska poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/page/2/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Francuska poslovica – o snazi

Mali potoci prave velike reke.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=13875″ ]Francuska poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Francuska poslovica – o akciji

Ne može se napraviti omlet a da se ne razbiju jaja.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=8829″ ]Francuska poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Francuska poslovica – o opreznosti

Sačekajte noć, da biste rekli da je dan bio lep.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23240″ ]Francuska poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Francuska poslovica – o radu

Niko ne propoveda bolje od mrava, a on ništa ne govori.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21147″ ]Francuska poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]