Pindar – o slavi

Slava se širi od usta do usta ako neko kaže koju lepu reč;
i širom plodne zemlje i preko mora svugde prodire večno neugasni zrak lepih dela.

[button color=”blue” size=”small”link=”http://mislilac.com/pindar-o-usavrsavanju/” ]Pindar[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/pindar/” ]Još misli od Pindara[/button]

Pindar – o vrlinama

Vrline (pokazane) izvan opasnosti nisu poštovane ni na kopnu ni na dupkim lađama.
Svet pamti lepo delo samo onda kada je sa naporom izvršeno.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/pindar-o-iskrenosti/” ]Pindar[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/pindar/” ]Još misli od Pindara[/button]

Pindar – o ljudima

Ovde je rod ljudi, onde rod bogova: i jedni i drugi vode poreklo od jedna majke.

Jedne od drugih odvaja različna moć: jedni su ništavni, a čvrsto nebo ostaje svagda neuzdrmano.

Pa ipak, mi imamo nešto čime ličimo na bogove:

velik um i sposobnosti,
mada idemo putem udesa ne znajući kud nas vodi veče,
a kud sutrašnji dan.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/pindar-o-pravdi/” ]Pindar[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/pindar/” ]Još misli od Pindara[/button]

Pindar – o pravdi

Da li da se penjem dvoru uzvišenom koji nastanjuje Pravda,

Ili da krenem niza stranu stazama krivudavim,

Ne bih li tako proživeo do kraja ?

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=32406″ ]Pindar[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/pindar/” ]Još misli od Pindara[/button]