Petar P. Njegoš – o govoru

Jel na srce ka na jezik vama,
vjeruj’te li onom što zborite?

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/petar-p-njegos-o-hrabrosti-3/” ]Petar P. Njegoš[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/njegos-petar-petrovic/” ]Još misli Petra P. Njegoša[/button]

Ruska poslovica – o gluposti

Skupom kapom ne može se prekriti siromaštvo u glavi.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/ruska-poslovica-o-licemerstvu/” ]Ruska poslovica[/button][divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Artur K. Dojl – o zlu

Ah, bože moj, ovaj svet je pokvaren, a kad pametan čovek posveti svoj um zločinu, to je najgore.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/artur-k-dojl-o-logici/” ]Artur K. Dojl[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/artur-k-dojl/” ]Još misli Artura K. Dojla[/button]

Fridrih Niče – o ljudima

Neki ne mogu da olabave sopstvene lance, a ipak, uprkos tome, mogu da oslobode svoje prijatelje.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/fridrih-nice-o-smehu/” ]Fridrih Niče[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-nice-nice/” ]Još misli Fridriha Ničea[/button]