Nelson Mandela – o slobodi

Ja sam se borio protiv dominacije belaca, ja sam se borio protiv crne dominacije. Negovao sam ideal demokratskog i slobodnog društva u kome sva lica žive zajedno u harmoniji i sa jednakim mogućnostima. To je ideal kome se nadam i živim da ga postignem.  Ali, ako bude potrebe,  to je ideal za koji sam spreman da umrem.

 [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10232″ ]Nelson Mandela[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nelson-mandela/” ]Još misli od Nelsona Mandele[/button]

Nelson Mandela – o životu

U životu nije važna samo puka činjenica da si živeo. Razlika koju napraviš u tuđim životima određuje koliko važan život vodiš.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10254″ ]Nelson Mandela[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nelson-mandela/” ]Još misli od Nelsona Mandele[/button]

Nelson Mandela – o učenju

Ljudi moraju da nauče da mrze, a ako mogu da nauče da mrze, mogu da nauče i da vole, jer ljubav je ljudskom srcu prirodnija od mržnje.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10263″ ]Nelson Mandela[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nelson-mandela/” ]Još misli od Nelsona Mandele[/button]

 

Nelson Mandela – o vođstvu

Vođa je kao pastir. On staje iza stada, dopuštajući najsnalažljivijima da izađu ispred kako bi ga ostali pratili, ne shvatajući da su svi sve vreme usmeravani.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10261″ ]Nelson Mandela[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nelson-mandela/” ]Još misli od Nelsona Mandele[/button]

Nelson Mandela – o slavi

Najveća slava u životu leži ne u tome da nikad ne padneš, već u podizanju svaki put kada si pao.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10254″ ]Nelson Mandela[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nelson-mandela/” ]Još misli od Nelsona Mandele[/button]

Nelson Mandela – o uspehu

Ne donosite sud o meni prema uspehu koji sam ostvario, već prema tome koliko sam puta poklekao i ponovo ustao.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10230″ ]Nelson Mandela[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nelson-mandela/page/2/” ]Još misli od Nelsona Mandele[/button]

Nelson Mandela – o praštanju

Hrabri ljudi se ne plaše praštanja, zarad mira

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10261″ ]Nelson Mandela[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nelson-mandela/” ]Još misli od Nelsona Mandele[/button]

Nelson Mandela – o časti

Ako bilo koji čovek ili institucija pokuša da mi otme čast,  izgubiće.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10258″ ]Nelson Mandela[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nelson-mandela/” ]Još misli od Nelsona Mandele[/button]