Marija Montesori – o napretku

U osnovi svih uzastopnih osvajanja nezavisnosti leži jedan filozofski koncept koji glasi: čovek sopstvenim naporom stiče nezavisnost.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/marija-montesori-o-planiranju/” ]Marija Montesori[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/marija-montesori/” ]Još misli Marije Montesori[/button]

Marija Montesori – o nezavisnosti

Suština nezavisnosti se i sastoji u sposobnosti čoveka da sam učini nešto za sebe.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/marija-montesori-o-planiranju/” ]Marija Montesori[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/marija-montesori/” ]Još misli Marije Montesori[/button]

Marija Montesori – o sudbini

Ništa nije unapred određeno, ali je sve moguće. Potrebno je samo pokrenuti čovekov um u pravom smeru.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/marija-montesori-o-ucenju/” ]Marija Montesori[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/marija-montesori/” ]Još misli Marije Montesori[/button]

Marija Montesori – o egoizmu

Ukoliko uvek mislimo samo na sebe, na sebe čak i u večnosti, onda smo egoisti za večnost.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/marija-montesori-o-vaspitanju/” ]Marija Montesori[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/marija-montesori/” ]Još misli Marije Montesori[/button]

Marija Montesori – o deci

Dete poseduje posebnu vrstu osetljivosti koja mu omogućuje da u sebe upije svaku sliku i zvuk iz svog okruženja.
[button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/marija-montesori-o-coveku/ ‎
” ]Marija Montesori[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/marija-montesori/” ]Još misli Marije Montesori[/button]

Marija Montesori – o vođstvu

Onaj ko upravlja drugima, najpre mora promeniti samoga sebe. Niko ne može biti lider, a da se nije pripremio za tu dužnost.

[button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/marija-montesori-o-vaspitanju/ ” ]Marija Montesori[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/marija-montesori/” ]Još misli Marije Montesori[/button]

Marija Montesori – o planiranju

Pripremati se za neki posao ne znači naučiti ga samo u tehničkom smislu. Posvećenost poslu dovodi do unutrašnjih promena koje su neophodne za uspeh.

[button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/marija-montesori-o-vodstvu/ ” ]Marija Montesori[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/marija-montesori/” ]Još misli Marije Montesori[/button]