Luiđi Pirandelo – o tvrdicama

Tvrdica istovremeno oseća sve brige bogataša i sve patnje siromaha.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30068″ ]Luiđi Pirandelo[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/luidi-pirandelo/” ]Još misli od Luiđija Pirandela[/button]

Luiđi Pirandelo – o sreći

Ja čekam fortunu dozlogrdilo mi bilo

Ta ćudljiva boginja sreće moraće kad-tad

I na mom putu promoliti svoje lice milo

I promoli ga nazad. Al tvrdica beše ko nikad.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29952″ ]Luiđi Pirandelo[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/luidi-pirandelo/” ]Još misli od Luiđija Pirandela[/button]

Luiđi Pirandelo – o umetnosti

Zar postoji iko ko ne oseća bol, ili bolje rečeno duboku potištenost kada gleda komediju sa lošom glumom neiskusnih glumaca ?

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30109″ ]Luiđi Pirandelo[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/luidi-pirandelo/” ]Još misli od Luiđija Pirandela[/button]

Luiđi Pirandelo – o smrti

Smatram da mi, dokle god nas dobri Gospod drži u životu, ne možemo da saznamo ništa o smrti; zar se i vama ne čini uzaludnim razbijati glavu o njoj ? Korisnije bi bilo da se potrudimo da što bolje proživimo !

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30104″ ]Luiđi Pirandelo[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/luidi-pirandelo/” ]Još misli od Luiđija Pirandela[/button]

Luiđi Pirandelo – o greškama

Mi smo u stanju da varamo sami sebe ! Naročito kada poželimo da u nešto poverujemo.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29969″ ]Luiđi Pirandelo[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/luidi-pirandelo/” ]Još misli od Luiđija Pirandela[/button]

Luiđi Pirandelo – o patnji

Čovek kada pati gleda drugačijim očima na dobro i zlo. Kada je reč o dobru, mislim na dobro koje mu drugi čine, on ga iziskuje kao da mu ono sleduje, kao neku naknadu; a kada je reč o zlu koje on čini drugima, smatra da mu vlastite patnje istovremeno daju pravo da povređuje druge ljude.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30027″ ]Luiđi Pirandelo[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/luidi-pirandelo/” ]Još misli od Luiđija Pirandela[/button]

Luiđi Pirandelo – o ljudima

Moram da vam priznam da zavidim i divim se svima onima koji su zainteresovani za vlastiti život i uživaju u njemu.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29833″ ]Luiđi Pirandelo[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/luidi-pirandelo/” ]Još misli od Luiđija Pirandela[/button]

Luiđi Pirandelo – o duši

Naše duše pronalaze neki svoj način da se razumeju, da se zbliže, da postanu sasvim prisne, dok se mi i dalje batrgamo razmenjujući obične reči, zarobljenici društvenih pravila ophođenja.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29964″ ]Luiđi Pirandelo[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/luidi-pirandelo/” ]Još misli od Luiđija Pirandela[/button]

Luiđi Pirandelo – o demokratiji

A znaš šta je razlog svih naših zala i svekolike naše tuge ? Demokratija, demokratija, odnosno vladavina većine. Jer, kada je sva vlast u rukama jednog čoveka, taj zna da je sam i da mora da zadovolji mnoštvo ljudi, a kada vladaju mnogi misle samo kako da zadovolje sebe i onda dobijemo najšašaviju i najodvratniju tiraniju: tiraniju prerušenu u slobodu.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30037″ ]Luiđi Pirandelo[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/luidi-pirandelo/” ]Još misli od Luiđija Pirandela[/button]