Isak B. Singer – o čoveku i Bogu

Čovek, kome je data slobodna volja, mora da bira između dobra i zla. Bog je naš otac, mi smo njegova deca i on nas voli. On nas je blagoslovio svojom milošću, i ako se ponekad desi da dozvoli da se spotaknemo i padnemo, on to čini što moramo da se naviknemo da koračamo sami.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26089″ ]Isak B. Singer[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/isak-b-singer/” ]Još misli od Isaka B. Singera[/button]

Isak B. Singer – o zavisti

Postigneš li kakav uspeh, bez obzira koliko si pošten, izazvaćeš zavist.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25951″ ]Isak B. Singer[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/isak-b-singer/” ]Još misli od Isaka B. Singera[/button]

Isak B. Singer – o zlu

Šta god čovek činio, nagaziće na greh. Nečastivi je prisutan u svim ljudskim poslovnim poduhvatima i pri sklapanju braka; nijedno ljudsko delo ne može da se ostvari a da se on ne umeša: takni se bilo čega i nekoga ćeš povrediti. 

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25954″ ]Isak B. Singer[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/isak-b-singer/” ]Još misli od Isaka B. Singera[/button]

Isak B. Singer – o čoveku

Kako je neobičan i slab čovek ! Okružen sa svih strana večnošću, usred moćnih sila, anđela, serafima, heruvima, misterioznih svetova i božanskih tajni, sve za čim on može da žudi jeste meso i krv. Međutim, i sama činjenica da je čovek tako sitan, isto je tako veliko čudo kao i božija veličina.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26070″ ]Isak B. Singer[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/isak-b-singer/” ]Još misli od Isaka B. Singera[/button]