Horhe L. Borhes – o Novoj Godini

Postoji predskazanje koje kaže: šta radiš u noći nove godine, to ćeš raditi čitave sledeće godine, zato za Novu Godinu čitam stihove i pišem.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12940″ ]Horhe L. Borhes[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horhe-l-borhes/” ]Još misli od Borhesa[/button]

Horhe L. Borhes – o religiji

Ideja da naše lično ponašanje može da zanima Gospoda, kao i ideja da moj lični život može da zasluži večnu kaznu ili nagradu, sve to meni deluje apsurdno.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=16014″ ]Horhe L. Borhes[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horhe-l-borhes/” ]Još misli od Borhesa[/button]

Horhe L. Borhes – o čitanju

Da mogu da vidim, nikad ne bih izlazio iz kuće. Ostajao bih unutra i čitao sve te knjige koje me okružuju. 

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21236″ ]Horhe L. Borhes[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horhe-l-borhes/” ]Još misli od Borhesa[/button]

Horhe L. Borhes – o sreći

Blago siromahu bez gorčine i bogatašu bez oholosti.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18870″ ]Horhe L. Borhes[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horhe-l-borhes/” ]Još misli od Borhesa[/button]

Horhe L. Borhes – o vremenu

Kada čovek već napuni četrdeset godina, svaka promena postaje odvratni simbol prolaska vremena.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=16044″ ]Horhe L. Borhes[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horhe-l-borhes/” ]Još misli od Borhesa[/button]

Horhe L. Borhes – o lepoti

Mislim da se za jednu ženu ne može reći da je najlepša ili najružnija na svetu. To zavisi od očiju koje je posmatraju.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=16014″ ]Horhe L. Borhes[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horhe-l-borhes/” ]Još misli od Borhesa[/button]

Horhe L. Borhes – o razgovoru

Razmena mišljenja je neophodan uslov za svaku ljubav, svako prijateljstvo i svaki pravi dijalog.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=16014″ ]Horhe L. Borhes[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horhe-l-borhes/” ]Još misli od Borhesa[/button]

Horhe L. Borhes – o ljubavi

Ljubav je zahtevna. Ako zaljubljena osoba ne vidi nedelju dana osobu u koju je zaljubljena, ona se oseća nesrećnom. Pa ako je i samo jedan dan u pitanju.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12483″ ]Horhe L. Borhes[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horhe-l-borhes/” ]Još misli od Borhesa[/button]