Homer – o smrti

Ta i Patroklo je umro, a mnogo je bolji od tebe.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/homer-o-hrabrosti/” ]Homer[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/homer/” ]Još misli od Homera[/button]

Homer – o životu

Dva ćupa u Zeusovom dvoru leže, oba poklone sadrže, iz jednog Div zle dare daje, iz drugog pak darove dobre, kome opet gromovni Zeus iz oba ćupa smiješa, taj će, jasno, sad na zlo a sad na dobro naići, međutim, koga bijedom obdari, u ruglo toga uvali, te ga svirepa glad po vascijeloj zemlji progoni, luta; a bogovi njega ne časte nit ljudi smrtni.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7264″ ]Homer[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/homer/” ]Još misli od Homera[/button]

Homer – o tugi

Nego, na stolac se deder posadi; a čemer u duši pustimo neka se smiri, iako žalosni jesmo, strahoviti nam plač baš ništa pomoći neće, bit će nam rađe još i više tijesno. 

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26705″ ]Homer[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/homer/” ]Još misli od Homera[/button]