Hesiod – o vrlini

Nevaljalštinu možeš na gomilu sabrati lako,

Lagani su do nje puti i ona stanuje blizu,

Ispod vrline znoj su stavili besmrtni bozi.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29185″ ]Hesiod[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/hesiod/” ]Još misli od Hesioda[/button]

Hesiod – o mudrosti

Najbolji biće od svih, ko sam sve može da shvati,

Dobar je, zatim, i onaj ko prihvata savete dobre.

Al ko niti šta sam razume, nit ono što čuje usvaja u duši,

To beskoristan je čovek.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29109″ ]Hesiod[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/hesiod/” ]Još misli od Hesioda[/button]