Fridrih Hegel – o čoveku

Pojedinac ne može da izađe iz suštine svog vremena, kao što ne može ni iz svoje kože.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26432″ ]Fridrih Hegel[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/fridrih-hegel/” ]Još misli od Hegela[/button]

Fridrih Hegel – o Bogu

Bog nije primer kojim se može manipulisati kao da je igračka. On je Univerzalan, sama Istina, a sve ostalo je uzorak.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23598″ ]Fridrih Hegel[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/fridrih-hegel/” ]Još misli od Hegela[/button]

Fridrih Hegel – o radu

Ko želi veliko da dostigne, taj mora znati da se odriče. Ko, naprotiv, želi sve, taj će malo da postigne.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=4822″ ]Fridrih Hegel[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/fridrih-hegel/” ]Još misli od Hegela[/button]