Epiktet – o ljudima

Ko može drugome dati ono što sam nema ?

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/epiktet-o-recima-2/” ]Epiktet[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epiktet/” ]Još misli od Epikteta[/button]

Epiktet – o manama

Kad, dakle, vidiš nekoga da se drugome klanja i ulaguje protiv svog uverenja, za toga sasvim otvoreno govori da nije slobodan.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24020″ ]Epiktet[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epiktet/” ]Još misli od Epikteta[/button]

Epiktet – o planiranju

Kod svakoga posla gledaj šta mu prethodi i šta ga prati, i tek tada pristupaj poslu. Ako tako ne postupiš isprva ćeš, istina, rado poslu prilaziti jer nisi razmislio šta će doći; a docnije, kad se pojave kakve neprijatnosti, sramno ćeš se povući.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=15994″ ]Epiktet[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epiktet/” ]Još misli od Epikteta[/button]

Epiktet – o umu

Kao što u šetnji paziš da ne nagaziš na iglu ili da ne iščašiš nogu, isto tako pazi da ne naudiš svom umu !

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30287″ ]Epiktet[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epiktet/” ]Još misli od Epikteta[/button]

Epiktet – o delima

Ako nije pravilno ono što činiš, kloni se uopšte samog dela; ako li radiš onako kako treba, šta se bojiš onih koji te bespravno kore ?

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=3o570″ ]Epiktet[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epiktet/” ]Još misli od Epikteta[/button]