Branislav Nušić – o braku

Upao sam u brak tek što sam se oslobodio tamnice. Tako da ja nisam ni osetio ono zadovoljstvo koje osuđenik oseti kad se dočepa slobode.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=32148″ ]Branislav Nušić[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/branislav-nusic/” ]Još misli Branislava Nušića[/button]

Branislav Nušić – o braku

Moja trinaesta ljubav, to je moja žena ! Ja sam odavno znao da je broj trinaest malerozan, ali nisam znao da to i u ljubavi važi.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=32128″ ]Branislav Nušić[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/branislav-nusic/” ]Još misli Branislava Nušića[/button]

Branislav Nušić – o braku

Između tamnice i braka ima jedno upoređenje koje bi moglo donekle, ali samo donekle da se primeni. To je ono po kome je brak robija, i to: prvih pet godina robovanja u teškom okovu, drugih pet u lakom okovu, trećih pet godina robije bez okova, dok ćetvrtih pet godina robije osuđenik postaje slobodnjak, koji se inače slobodno kreće, a samo uveče dolazi u tamnicu na noćenje.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=32128″ ]Branislav Nušić[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/branislav-nusic/” ]Još misli Branislava Nušića[/button]

Branislav Nušić – o vlasti

Lakše je biti ministar nego berberin. Berberin, prvo mora znati brijati, a drugo, mora paziti da koga ne poseče, a ministar niti mora znati brijati niti mora paziti hoće li koga poseći, jer, i ako poseče nije kriv.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=22748″ ]Branislav Nušić[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/branislav-nusic/” ]Još misli Branislava Nušića[/button]

Branislav Nušić – o životu

Na pozornici se najpre digne zavesa, pa se tada odigra drama. U životu to drugačije biva: najpre se odigra drama, pa se onda digne zavesa.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=4929″ ]Branislav Nušić[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/branislav-nusic/” ]Još misli Branislava Nušića[/button]