Boidar Knežević – o vrednosti

Veliki duhovi jesu praznici u kalendaru istorije čovečanstva.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=18480″ ]Božidar Knežević[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/bozidar-knezevic/” ]Još misli Božidara Kneževića[/button]

Božidar Knežević – o prijateljstvu

Pravog prijateljstva može biti samo kod plemenitih duša, jer je ono najviša i najplemenitija veza ljudska, uzvišena iznad neposrednog, momentalnog, korisnog.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=16149″ ]Božidar Knežević[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/bozidar-knezevic/” ]Još misli Božidara Kneževića[/button]

Božidar Knežević – o dobru

Samo se u bolu, zlu i nevolji čovek uči šta je dobro.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=18480″ ]Božidar Knežević[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/bozidar-knezevic/” ]Još misli Božidara Kneževića[/button]

Božidar Knežević – o trenucima

Centar vasione nije jedna tačka u prostoru, već jedan trenutak u večnosti.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=22383″ ]Božidar Knežević[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/bozidar-knezevic/” ]Još misli Božidara Kneževića[/button]

Božidar Knežević – o govoru

Čovek koji ima mnogo sa sobom da govori, nerado govori sa drugim ljudima.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=18480″ ]Božidar Knežević[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/bozidar-knezevic/” ]Još misli Božidara Kneževića[/button]

Božidar Knežević – o sreći

Kažu da je svaki svoje sreće kovač. Samo što sudba jednome daje i čekić i gotovo usijano gvožđe, a druga ga mora kovati često hladno, a često i golom pesnicom.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=18480″ ]Božidar Knežević[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/bozidar-knezevic/” ]Još misli Božidara Kneževića[/button]

Božidar Knežević – o ljubavi

Više je za žaljenje onaj koji zbog pameti izgubi ljubav, nego onaj koji zbog ljubavi izgubi pamet.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=16424″ ]Božidar Knežević[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/bozidar-knezevic/” ]Još misli Božidara Kneževića[/button]

Božidar Knežević – o životu

Hodnik života tesan je i nizak, te mala i matora deca lako prolaze kroz njega. Veliki duhovi teško se provlače, te obično izrazbijani, krvavi i ranjavi dospu do groba da se u njemu odmore.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=16167″ ]Božidar Knežević[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/bozidar-knezevic/” ]Još misli Božidara Kneževića[/button]

Božidar Knežević – o prijateljstvu

Prijateljstvo koje počinje sažaljenjem obično završava ogovaranjem.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=16162″ ]Božidar Knežević[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/bozidar-knezevic/” ]Još misli Božidara Kneževića[/button]