Borislav Pekić – o budućnosti

Treba gledati pravo. Jer da se htelo gledati iza sebe, dobili bismo oči na potiljku. Treba ljubiti zemlju dece svoje, a ne dedova svojih. Jer čast neće zavisiti od toga odakle dolazimo nego kuda idemo.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21817″ ]Borislav Pekić[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/borislav-pekic/” ]Još misli od Borislava Pekića[/button]

Borislav Pekić – o hvalisavosti

Ne shvatite ovo sasvim doslovno: budite rđavi, ako već morate, samo, kumim vas bogom, ne pravite od toga ni knjige ni doktrine.

Ako baš morate da se ispovedate – eno vam crkva ! 

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21845″ ]Borislav Pekić[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/borislav-pekic/” ]Još misli od Borislava Pekića[/button]

Borislav Pekić – o bogatstvu

Ekonomski prosperitet je destruktivan. Daje ljudima vremena da izmišljaju sve nove potrebe i nove želje.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21808″ ]Borislav Pekić[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/borislav-pekic/” ]Još misli od Borislava Pekića[/button]

Borislav Pekić – o knjigama

Čitanje mojih knjiga zamišljam kao razgovor samnom, ne kao puko slušanje. U svakom slučaju, po sredi je nemušti dijalog. 

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21821″ ]Borislav Pekić[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/borislav-pekic/” ]Još misli od Borislava Pekića[/button]

Borislav Pekić – o pisanju i knjigama

Ne voli čovek jednog pisca samo zato što ga zabavlja, ili ga pred dileme stavlja, nego što ponekad slučajnošću otvori put njegovim sopstvenim idejama. Pomaže mu da se izrazi, sam sebe razume, aktivira mentalno. 

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21799″ ]Borislav Pekić[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/borislav-pekic/” ]Još misli od Borislava Pekića[/button]

Borislav Pekić – o čoveku

Čovek se nikad ne pita za razlog dobrih stvari koje mu se dešavaju. Zanimaju ga jedino uzroci rđavih.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21788″ ]Borislav Pekić[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/borislav-pekic/” ]Još misli od Borislava Pekića[/button]

Borislav Pekić – o smrti

Virus nema manje prava na ubijanje da bi živeo, nego što ga imaju ljudi kad ubijaju da bi vladali.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11806″ ]Borislav Pekić[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/borislav-pekic/” ]Još misli od Borislava Pekića[/button]

Borislav Pekić – o mašti

Jer, mašta je sve. Stvarnost, ako je uopšte ima, ništa. U najboljem slučaju, proizvod uspelog maštanja.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10326″ ]Borislav Pekić[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/borislav-pekic/” ]Još misli od Borislava Pekića[/button]

Borislav Pekić – o strahu

Strah je najčistije, najprirodnije, najčešće, najzdravije ljudsko osećanje. Na strahu počiva vrsta. Strah inspiriše nagon za održanjem.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=17750″ ]Borislav Pekić[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/borislav-pekic/” ]Još misli od Borislava Pekića[/button]