Anatol Frans – o životu

Ne znamo šta ćemo sa sobom u ovom kratkom životu, a želimo još jedan koji će biti večan.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7388″ ]Anatol Frans[/button]

 [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/anatol-frans/” ]Još misli od A. Fransa[/button]

Anatol Frans – o zlu

Zlo je zlo, ali ne za svet čiju nerazrušivu harmoniju ne remeti, već za nevaljalca koji ga vrši i koji je mogao da ga ne vrši.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29283″ ]Anatol Frans[/button]

 [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/anatol-frans/” ]Još misli od A. Fransa[/button]

Anatol Frans – o osećanjima

Znaj da se razmišljanjem i razumom ne dolazi do najviših i najčistijih istina, već samo osećanjem.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11834″ ]Anatol Frans[/button]

 [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/anatol-frans/” ]Još misli od A. Fransa[/button]

Anatol Frans – o mislima

Ništa samo po sebi nije pošteno ni nepošteno, ni dobro ni rđavo, ni prijatno ni neprijatno. Mišljenje daje svojstva stvarima, kao što se daje začin jelima.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23658″ ]Anatol Frans[/button]

 [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/anatol-frans/” ]Još misli od A. Fransa[/button]

Anatol Frans – o ženama

Ja smatram da dobra žena nadahnjuje čoveka, da ga sjajna žena interesuje, lepa žena ga očarava, a osećajna žena ga zadobija.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26225″ ]Anatol Frans[/button]

 [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/anatol-frans/” ]Još misli od A. Fransa[/button]