Aleksandar S. Puškin – o lukavstvu

Lukavost još nije dokaz pameti. Ima glupana pa čak i ludaka koji su izvanredno pametni.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=19304″ ]Aleksandar S. Puškin[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/aleksandar-s-puskin/” ]Još misli Aleksandra S. Puškina[/button]

Aleksandar S. Puškin – o mišljenju

Prezirati ljudski sud nije teško, prezirati vlastiti sud nemoguće je.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=16179″ ]Aleksandar S. Puškin[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/aleksandar-s-puskin/” ]Još misli Aleksandra S. Puškina[/button]

Aleksandar S. Puškin – o ljubavi

Ljubav je kapljica nebeske rose koju nebesa kanuše u kaljugu života da mu zaslade gorkost.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=16169″ ]Aleksandar S. Puškin[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/aleksandar-s-puskin/” ]Još misli Aleksandra S. Puškina[/button]

Aleksandar S. Puškin – o genijalnosti

Zločinac i genije se isključuju.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=16179″ ]Aleksandar S. Puškin[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/aleksandar-s-puskin/” ]Još misli Aleksandra S. Puškina[/button]

Aleksandar S. Puškin – o pisanju

Ne prodaje se nadahnuće, može se prodati samo rukopis.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=16175″ ]Aleksandar S. Puškin[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/aleksandar-s-puskin/” ]Još misli Aleksandra S. Puškina[/button]

Aleksandar S. Puškin – o ljubavi

Teško je voleti, još teže ne voleti, a najteže je naći voljenog koji te ne voli.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=16048″ ]Aleksandar S. Puškin[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/aleksandar-s-puskin/” ]Još misli Aleksandra S. Puškina[/button]