Alber Kami – o akciji

Čovek želi da živi, ali uzaludno je nadati se da će njegova želja zapovedati svim njegovim akcijama.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=24948″ ]Alber Kami[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/alber-kami/” ]Još misli Albera Kamija[/button]

Alber Kami – o vrednosti

Veličina čoveka je u njegovoj odluci da bude jači od svoje sudbine.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2276″ ]Alber Kami[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/alber-kami/” ]Još misli Albera Kamija[/button]

Alber Kami – o slobodi

Tada sam shvatio da bi čovek koji bi samo jedan dan živeo na slobodi mogao lako proživeti i stotinu godina u zatvoru. Imao bi dovoljno uspomena da mu ne bude dosadno.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4330″ ]Alber Kami[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/alber-kami/” ]Još misli Albera Kamija[/button]

Alber Kami – o navici

Često sam tada mislio da bih se, kad bih morao živeti u kakvom šupljem stablu i kad ne bih mogao ništa drugo nego gledati rascvetalo nebo iznad sebe, malo – pomalo i na to navikao. Čovek se, na kraju krajeva, na sve privikne.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=20302″ ]Alber Kami[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/alber-kami/” ]Još misli Albera Kamija[/button]