Agata Kristi – o muškarcima

Nesreća je malih, pedantnih muškaraca da žude za krupnim, upadljivim ženama.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=19242″ ]Agata Kristi[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/agata-kristi/” ]Još misli Agate Kristi[/button]

Agata Kristi – o bogatstvu

Zar nam nije rečeno da je bogatim ljudima teško da uđu u carstvo nebesko ? Prema tome, dakle, treba da imaju pravo prvenstva u paklu.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=19248″ ]Agata Kristi[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/agata-kristi/” ]Još misli Agate Kristi[/button]

Agata Kristi – o ženama

To da može preobratiti razvratnika, oduvek je bila jedna od najdražih ženskih iluzija.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=18620″ ]Agata Kristi[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/agata-kristi/” ]Još misli Agate Kristi[/button]

Agata Kristi – o uspehu

Uvek sam nalazila da kada se čovek predstavlja glupljim nego što to zaista jeste, to su i njegovi rezultati bolji.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=14746″ ]Agata Kristi[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/agata-kristi/” ]Još misli Agate Kristi[/button]

Agata Kristi – o zlu

Onaj ko svesno zarađuje na poniženju i nevolji drugih ljudi isti je kao i vampir koji se hrani mesom i krvlju.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3725″ ]Agata Kristi[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/agata-kristi/” ]Još misli Agate Kristi[/button]