Aleksandar Dima Sin – o životu

Ne vredi samo postaviti na ulazu u život dva stuba, i na jedan od njih natpis: Put dobra, a na drugi upozorenje: Put zla – i reći onima koji naiđu: Birajte.

Treba, kao Isus, pokazati puteve koji sa ovog drugog puta vraćaju na prvi, oni koji su se na prilazu predali iskušenju, i naročito, početak ne treba da bude odviše bolan niti da izgleda odviše neprohodan.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30419″ ]Aleksandar Dima Sin [/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/aleksandar-dima-sin/” ]Još misli Aleksandra Dime[/button]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.