Viljem Šekspir – o lepoti

Lepoti mojoj,

Iako maloj, nije potrebno

Da je kinđuri vaša pohvala:

Procena oka kupuje lepotu

Te njenu cenu ne određuje

Nisko izvikivanje onog što nudi.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30161″ ]Viljem Šekspir[/button]

[divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/page/3/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]