Vilijam Somerset Mom – o zlu

Morao sam pretpostaviti da đavo gledajući svirepe ratove koje je hrišćanstvo izazavalo, gonjenje, muke koje su hrišćani zadavali hrišćanima, svirepost, pritvorstvo, netrpeljivost, mora biti zadovoljan posmatrajući bilans. A kada se seti da je taj bilans ostavio čovečanstvu gorak teret greha, koji je pomračio lepotu zvezdane noći i bacio zlokobnu senku na prolazna zadovoljstva budućeg sveta mora se u sebi smejati dok mrmlja: daj đavolu – đavolje.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29408″ ]Vilijam Somerset Mom[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vilijam-somerset-mom/” ]Još misli od Vilijama S. Moma[/button]

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.